Zásady zpracování osobních údajů

Čtěte, jak nakládáme s vašimi údaji podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Souhlas se zpracováním osobních údajů - Kontaktní formulář

Uděluji souhlas se zpracováním mých osobních údajů (jméno, e-mail a telefonní číslo) za účelem potvrzení rezervace, zaslaný prostřednictvím rezervačního formuláře umístěného na webových stránkách správce.

I. Souhlas

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby společnost Miroslav Peňáček, se sídlem ul. Břeclavská 366, 691 44, Lednice, Česká republika, IČO: 70293741 (dále jako „správce“) zpracovávala Vaše osobní údaje poskytnuté na základě tohoto souhlasu dle dále uvedených podmínek.

II. Rozsah zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude na základě tohoto souhlasu zpracovávat Vaše jméno, e-mail a telefonní číslo, a to za dále uvedeným účelem.

III. Účel zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje poskytnuté na základě tohoto souhlasu zpracovávat za účelem evidence a zpracování odpovědi na poptávku, zaslaný prostřednictvím rezervačního formuláře umístěného na webových stránkách správce.

IV. Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas. Vaše "Osobní údaje" jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU)2016/679 ze dne 27.4.2016 - (dále jako „GDPR“).

V. Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 5 let od dne odeslání formuláře, pokud tento souhlas neodvoláte dříve.

VI. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu: pujcovnakol@seznam.cz

VII. Osoby s přístupem k Vaším osobním údajům

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce a jeho zaměstnanci a v případě nutnosti třetí osoby.

VIII. Kontaktní údaje správce

E-mail: pujcovnakol@seznam.cz,
Telefon: +420 776 625 817
Adresa: ul. Břeclavská 366, 691 44, Lednice, Česká republika

IX. Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům.

X. Povinnost poskytnout osobní údaje. Následky neposkytnutí osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout.

Adresa
ul. Břeclavská 366, 691 44, Lednice, Česká republika
Kontakt
+420 776 625 817
+420 776 412 621 pujcovnakol@seznam.cz
© 2023 Půjčovna kol Lednice. Všechna práva vyhrazena.