Půjčovna kol Lednice - Úschovna - Parkoviště osobních vozů

Lednice
česky Deutsch English

PROVOZNÍ ŘÁD PŮJČOVNY KOL.

Půjčujeme pouze osobám, starším 18 let.

Pro sepsaní nájemní smlouvy je nutné předložit občansky průkaz nebo jiný platný průkaz totožnosti,pronájmů je nutné složit zálohu. Viz Ceník.

Pronajímatel garantuje dobry technicky stav zapůjčeného materiálu. Tento stav si klient zkontroluje při převzetí a potvrdí svým podpisem.

Klient se zavazuje vrátit zapůjčený materiál ve stavu v jakem je přebral a včas na místo odkud si jej vypůjčil.

V případě ztráty nebo požkození zapůjčeného materiálu se klient zavazuje vzniklou škodu uhradit v plné výši.

Vráti-li klient zapůjčený materiál po sjednané době, je povinen doplatit nájemné až do doby vracení materiálu dle platného ceniku. Viz Ceník.

Půjčovna nenese žádnou zodpovědnost za škody na zdraví a majetku způsobené v souvislosti s užíváním zapůjčeného materiálu.

Kola se zapůjčují pouze na vlastí nebezpečí.

Upozornění: Podle nového silničního zákona je každý účastník mladší 18 let povinen být vybaven řádně upevněnou cyklistickou přilbou.

Provozní řád platný od 1.4.2010

Rezervace kol na telefonním čísle: 776 625 817 nebo e-mailem: Penacek@seznam.cz.

C2006 pujcovnakol.cz | info@pujcovnakol.cz | created by lasty.info