Cyklostezky, pámátky a tipy na výlet v okolí Lednice

Cyklostezky

Okolí Lednice je ideálním místem pro cykloturistiku a je proto také za tímto účelem hojně navštěvováno. Je napojena na rozsáhlou síť cyklotras. Kolo je ideálním prostředkem pro poznávací turistiku, neboť Lednicko-valtický areál (památka zapsaná na seznamu UNESCO) se rozkládá na ploše téměř 200 km2. Do Lednice se dostanete snadno z dálnice Brno-Břeclav (sjezd v Podivíně), ale i vlakem a autobusem z Břeclavi. U nás pořídíte všechny potřebné informace, popř. zakoupíte mapy a cykloprůvodce.

Místní trasy

oblíbená je především trasa směrem jižně od Lednice přes Valtice a Hlohovec zpět. Jde o nenáročnou trasu o délce necelých 20 km, vedoucí kolem řady památek Lednicko-valtického areálu. Je možno ji různě upravovat a rozšiřovat směrem k Břeclavi (Zámeček Pohansko) nebo k Mikulovu (největší moravský rybník Nesyt, trasa přes Pálavu atp.). K oblíbeným a méně náročným trasám patří okruh z Lednice na Janův hrad a Obelisk.

Památky, které se vyplatí navštívit

Zámek Lednice

Původní gotická tvrz byla v 16. století přestavěna na renesanční zámek. Ve 17. století byl za vlády Karla Eusebia zbarokizován. Z tohoto období se dodnes dochovalo pouze křídlo s jízdárnou. V letech 1846-1858 byl zámek výrazně přestavěn v historizujícím novogotickém slohu podle plánu Jiřího Wingelmüllera. Tento zámek patří k nejnavštěvovanějším zámkům v České republice a je vrcholným dílem anglické novogotiky v zemi.

vysoký obelisk v travnaté oblasti se stromy v pozadí

Obelisk

V roce 1798 byl mezi Lednicí a Podivínem postaven Obelisk jako památník mírové smlouvy mezi Rakouskem a Francií uzavřené v říjnu 1797 mezi císařem Napoleonem Bonapartem a arcivévodou Karlem Habsburským. Lidová pověst však říká, že v těchto místech dostal knížepán facku od paní kněžny, která se při knížecím honu právě dozvěděla, že její manžel prohrál v kartách celou vesnici. Odtud lidový název obelisku "Facka".

undefined

Minaret

Byl vystavěn za vlády Aloise Josefa I. z Lichtenštejna v letech 1797 - 1802 podle návrhu architekta Josefa Hardmutha. Jeho výstavba byla provázána velkými problémy zejména při založení stavby v bažinatém terénu. Proto muselo být podloží zpevněno 500 dubovými piloty, na kterých byla teprve stavba založena. Výška Minaretu je 59,39 m a na vrchní ochoz, z něhož je vidět do širokého okolí zámku na rozsáhlé lužní lesy podél řeky Dyje, vedou 302 schody.

velká budova podobná hradu s hodinovou věží

Janův hrad

Podle návrhu Josefa Hardmutha byla v letech 1807 - 1810 postavena jednopatrová zřícenina hradu se čtyřmi nárožními pobořenými věžicemi, pojmenovaná po knížeti Janu I. Janohrad. Romantická napodobenina středověkého hradu měla v přízemí psince a stáje pro koně používané při knížecích lovech. Dnes ukrývá zajímavou ornitologickou a loveckou expozici a je oblíbeným cílem pěších návštěvníků i turistů na kolech.

Lovecký zámeček

Profánní architekturu klasicistního období reprezentuje jednopatrový lovecký zámeček stojící při cestě z Lednice k Janohradu a do Kančí obory. Vznikl v letech 1805-1806 podle návrhu J. Hardmutha. Stavba sloužila jako hájovna a z terasy umožňovala panstvu sledovat parforsní hony (štvanice) konané na louce před hájovnou.

velká žlutá budova se zelenými okenicemi za slunečného dne

Rybniční zámeček

Na hraně svahu po pravé straně Bezručovy aleje ve směru od Valtic nad Prostředním rybníkem stojí nad loukou Rybniční zámeček, klasicistní stavba postavená v letech 1814 - 1816 J.Kornhäuselem. Ve dvacátých letech 20. století zde byla otevřena výzkumná biologická stanice, která byla v provozu do sedmdesátých let.

Apolonův chrám

V letech 1817-1819 postavil J. Kornhäusel na vrcholu písčité duny nad Mlýnským rybníkem empírový Apolónův chrám. Na centrálním reliéfu pod kopulí je zobrazen průvod antických Múz doprovázejících boha Apollona na sluneční voze taženém čtyřmi koňmi. Po stranách nástavby stojí dvě dvojice postav anticky oděných postav, dnes již bohužel silně poškozených. Reliéfy a sochy jsou dílem tyrolského sochaře Josefa Kliebera.

staré stavení s kulatou střechou uprostřed pole

Nový dvůr

V Lednicko-valtickém areálu jsou krásné stavby zámků a saletů, ale také hospodářské stavby jako Nový dvůr. Tento objekt byl postaven v empírovém stylu v letech 1809-1810 podle plánu J. Hardmutha. Skládá se z tří křídel, které obklopují široký dvůr a sloužily jako stáje, sýpky a byty zaměstnanců. Původně se zde chovaly krávy a ovce, ale později zde byli koně. Dnes je Nový dvůr opět využíván pro chov koní a rekreační pobyty.

budova se sochou uprostřed

Tři grácie

V letech 1824 - 1825 vystavěl Josef Poppelack podle projektu ředitele Josefa France Engera nedaleko jižního břehu Mlýnského rybníka klasicistní salet zvaný podle centrálního motivu sousoší od Martina Fischera Tři Grácie. Do nik vnitřního oblouku terasy byly umístěny sochy věd a múz ze zrušeného Chrámu múz od Josefa Kliebera. Chrám vytvořil pohledovou protiváhu Rybničnímu zámečku, umístěnému na protějším břehu rybníka.

vysoká budova s ​​křížem na vrcholu

sv. Hubert

Uprostřed lesa mezi Valticemi a Charvátskou Novou Vsí stojí na trojhranném půdorysu do tří stran otevřená stavba, v jejímž středu je vztyčena postava svatého Huberta se psem u nohou. Hubertova kaple je nejmladším dílem romantismu v Lednicko - valtickém areálu. Byla postavena v roce 1855 Janem Heidrichem podle plánů Jiřího Wingelmüllera.

Zámeček Belveder

Autorem empírové stavby, která vznikla v letech 1802 -1806, je Josef Hardtmuth. Belveder měl být letohrádkem reprezentativního charakteru a výletním místem s vyhlídkou do krajiny pro rodinu a hosty knížete Jana I. Josefa. Současně však měl i hospodářský charakter. V jeho dvoře bývali ve voliérách chováni bažanti a okrasní pávi.

Rendez-Vous

Architekt Josef Kornhäuser postavil v letech 1810-1812 Dianin chrám podle plánů stavebního ředitele Josefa Hardmutha. Tento empírový monument napodobuje římský vítězný oblouk a sloužil Janu I. a jeho hostům jako místo pro lovecké snídaně během četných loveckých výprav. Výzdobu s antickými loveckými motivy provedl sochař Josef Klieber.

Kolonáda

Kolonáda, nazývaná Reistna, postavena Josefem Poppelackem v letech 1810 - 1817, nabízí nádherný panoramatický výhled. Postavil ji Jan I. na památku svého otce a svých bratrů jako oslavu rodových ctností. Na atice jsou nápisy "Syn otci, bratr bratrům" a "Nezapomenutelným předkům jediný zůstávající syn". Po letech ve vojenském pásmu byla kolonáda v roce 1989 opravena a zpřístupněna veřejnosti.

Tipy na výlet

Plánujete výlet na kole a hledáte inspiraci na zajímavá místa k návštěvě? Připravili jsme pro vás několik tipů na výlety, které vám mohou poskytnout krásné zážitky.

Z Lednice přes Valtice, Hlohovec a zpět

Oblíbená je především trasa jižně od Lednice přes Valtice a Hlohovec a zpět. Jde o nenáročnou cestu o délce necelých 20 km vedoucí kolem řady památek Lednicko-valtickém areálu.Uvidíte Nový Dvůr, Tři Grácie, kapli sv.Huberta, Rendez-Vous dále směrem na Valtice. Zde můžete navštívit Zámek, popřípadě archiv českých a moravských vín. Nad Valticemi se nachází Kolonáda (Reistna) odkud je nádherný výhled do krajiny. Poté se vydáte směrem na Hlohovec, kde na břehu Hlohoveckého rybníku najdete Hraniční zámeček, kde se můžete osvěžit ve stylové restauraci. Na zpáteční cestě můžete shlédnout Rybniční zámeček u Prostředního rybníka.

Kolem Loveckého zámečku na Janův hrad

Na krátký výlet se můžete vydat severně od Lednice. Jde o 12 km okruh vedoucí kolem Loveckého zámečku na Janův hrad (neboli Janohrad), ve kterém si můžete prohlédnou loveckou a ornitologickou expozici. Dále cestou směrem na Podivín kolem meandru řeky Dyje. Za mostem přes hlavní řeku Dyji se v místní oboře tyčí málo známá památka Obelisk. Tady malý okruh končí, poté zpět opět směrem na Lednici.

Archeologická památka Pohansko u Břeclavi

Pro milovníky přírody a archeologie doporučuji navštívit archeologickou památku Pohansko u Břeclavi. Pohansko se nachází v nejrozsáhlejším komplexu původního lužního pralesa ve střední Evropě. Dále lze pokračovat po cestách vybudovaných ,,pohraniční stráží“ na soutoku řek Moravy a Dyje.

Okolí Pálavských vrchů

Pro zdatnější cyklisty je ideální výlet do okolí Pálavských vrchů. Doporučoval bych volit cestu směrem na Hlohovec, kolem rybníků Hlohoveckého a Nesytu, přes obec Sedlec a dále na Mikulov. Zde můžete navštívit bezpočet památek jako je Mikulovský zámek, Dietrichsteinská hrobka, Židovský hřbitov, Svatý kopeček a více. Dále kolem Kočičí skály do Klentnice, nad kterou se tyčí Sirotčí hrad (dá se navštívit i s bicyklem). Z Klentnice z kopce do Perné a přes Horní Věstonice do Dolních Věstonic známé nálezem Věstonické Venuše, její kopie je k vidění v místním muzeu. Dále kolem Pavlova, nad kterým je Dívčí hrad (na bicyklu se tam ale nepodíváte). Zpáteční cesta po ose Milovice a v Bulharech okolo řeky Dyje kde minete splav a dále lužním lesem do Lednice.

Adresa
ul. Břeclavská 366, 691 44, Lednice, Česká republika
Kontakt
+420 776 625 817
+420 776 412 621 pujcovnakol@seznam.cz
© 2023 Půjčovna kol Lednice. Všechna práva vyhrazena.